ProfiTEL

Bezpieczeństwo informacji

ProfiPost to pełne bezpieczeństwo w relacjach między trzema stronami.

Szanujemy Twoją potrzebę prywatności. Wszystkie przekazywane dokumenty oraz adresy odbiorców przesyłek traktowane są jako ściśle poufne i nikt nieupoważniony nie ma do nich wglądu. Dostęp do dokumentów mają tylko nasi pracownicy w momencie wykonywania pracy dla Państwa.

Sam proces wydruku i konfekcjonowania dokumentów jest monitorowany, co uniemożliwia wykonanie dodatkowych, nieautoryzowanych kopii dokumentów. Wszelkie dokumenty zawarte w przesyłkach są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Bezpieczne połączenia SSL

Wszelkie dane przesyłane pomiędzy Użytkownikiem a platformą ProfiPost są szyfrowane przy użyciu 256-bitowego certyfikatu SSL wystawionego przez GoDaddy.com Inc. Wysyłanie danych w ten sposób, to zachowanie poufności i gwarancja bezpiecznej transmisji. W praktyce oznacza to, że wszystkie dokumenty i dodatkowe dane przekazywane do ProfiPost pozostaną poufne i nie zostaną przechwycone przez innych użytkowników sieci. Połączenie SSL zapewnia dodatkowo integralność przesyłanych danych.

Szyfrowane hasło dostępu

Bezpieczeństwo zapewnia też szyfrowanie hasła dostępu. Hasła Użytkowników do kont w ProfiPost są przechowywane w postaci zaszyfrowanej algorytmem md5. Metoda ta w zasadzie uniemożliwia odszyfrowanie hasła przez niepowołane osoby nawet przy pełnym wykorzystaniu dostępnej obecnie mocy obliczeniowej.

Filtrowanie adresów IP

Wszelkie połączenia na Państwa konto wykonywane z adresów IP nie zdefiniowanych na liście zostaną odrzucone. W ten sposób Państwa konto jest dodatkowo chronione przed niepowołanym dostępem.
Podziel się tekstem ze znajomymi:

CENTRUM POMOCY

›› FAQ